Projectplan

Stichting “De Broedplaats Renkum” gaat het gebouw exploiteren ten behoeve van sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Begroting

Wat zijn onze financiële doelen?
Informatie over de aankoop, verhuur van de ruimtes en de te verwachten resultaten.

Balans en V&W

Balans na aankoop van het pand.
Exploitatie in de periode 2019-2021.
Verwachte resultaten.

Oprichtingsakte Stichting

De taken en bevoegdheden van het tijdelijke bestuur.
De rol van de certificaathouders.

Gewijzigd 4 december 2018 (wijzigingen zijn geel gearceerd) Nog goed te keuren door de vergadering van certificaathouders.

Administratievoorwaarden

De voorwaarden inzake certificering.
De uitgifte van certificaten, het register, de levering en de uitkering aan certificaathouders.

Gewijzigd 7 december 2018 (wijzigingen zijn geel gearceerd) Nog goed te keuren door de vergadering van certificaathouders.

Koopovereenkomst

De verklaring waarmee je officieel de certificaten aankoopt en de volmacht geeft voor de levering.

Kan digitaal verstuurd en ondertekend worden.

 
 

Informatiedocument AFM

Dit document helpt je de risico’s, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen.
 

Taxatierapport

De uitgevoerde taxatie in 2017.
Er komt een nieuwe taxatie inclusief de waarde na verbouwing.
 

Toelichting balans en V&W

Uitgebreide toelichting op de Balans en de exploitatiebegroting.
Met koppelingen naar alle achterliggende documenten.

Bouwkundige inspectie

De uitgevoerde bouwkundige inspectie.
Algemene omschrijving, bevindingen en foto’s huidige staat.

Inspectieoverzicht

Noodzakelijke bouwkundige verbeteringen.
Keuringsresultaten en kosten.
 

Energiebesparing

Energiebesparende maatregelen: dakisolatie toepassen en enkel glas vervangen door HR++ glas.