Doel:

 • Het ondersteunen van (startende) ondernemers in de gemeente Renkum;
 • Het verstrekken van (micro) financieringen aan (startende) ondernemers in de gemeente Renkum, wanneer andere financieringsmogelijkheden zijn uitgesloten of als aanvulling daarop;
 • Wij richten ons op marginaal zelfstandigen en ondernemers met een maatschappelijk doel (sociaal, duurzaam, circulair);
 • Een marginaal zelfstandige verricht werkzaamheden die (vooralsnog) bescheiden van aard zijn met perspectief op het (gedeeltelijk) kunnen voorzien in de kosten van het bestaan

Wie zijn wij?

Stichting Vrienden van Broedplaats Renkum
Contactadres: Maatweg 2, 6871 DK  Renkum
Mail: [email protected]
Tel: 06 3016 2715

Bestuur:

Voorzitter
Theo Beneder
Secretaris
Paula Kuijt,
Penningmeester
Grieta Eshuis
Lid
Hermine van den Berg

Waar kunnen wij mee helpen?

 • Plan van aanpak of je ondernemingsplan;
 • Een groot lokaal netwerk van ondernemers in de regio
 • Coaching op vrijwillige basis of met subsidie van de provincie;
 • Het opzetten van je administratie;
 • Starten van je onderneming;
 • Communicatie, website en Social media;
 • Crowdfunding;
 • Aanvragen van kredieten, subsidies en donaties;
 • Een lening voor de kosten bij het opstarten van je onderneming of een eerste investering;
 • Ruimte om je plannen met elkaar verder uit te werken;
 • De organisatie van lokale acties en evenementen.

 

Wij doen dit vrijwillig of tegen een zo laag mogelijk maatschappelijk tarief.

Steun jij ook de Vrienden?

Door tijd beschikbaar te stellen als ervaren ondernemer?
De Stichting heeft ook geld nodig om starters en maatschappelijke projecten ook financieel te ondersteunen. Je kunt als bedrijf en als particulier helpen met donaties en sponsoring.

Donateurs

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

RSIN van de stichting: 863276647

Geld lenen?

 • Wil je geld lenen en lukt dat niet bij een bank of bij de Gemeente (Bbz)?
 • Kunnen vrienden, kennissen of familie helpen? We helpen met een crowdfunding
 • Wat is je (ondernemings)plan? Je hebt een goed idee! Is dat levensvatbaar?
 • Wil je een lening van de Stichting? We beoordelen je ondernemingsplan en meerjarenbegroting. Waarom kom je niet in aanmerking voor andere financieringsmogelijkheden?
 • We rekenen een maatschappelijk rentetarief (wettelijke rente + 3%)

Voorbeelden:

Een kapper uit Syrie wil een barbershop beginnen in NL.
Leningaanvragen bij Qredits en Gemeente zijn afgewezen. Hulp is nodig met de Nederlandse taal, de financiering en start van zijn onderneming.

Buurtinitiatief wil Buurtdag organiseren met steun van het Oranje Fonds. De Stichting vraagt subsidie aan.

Een cadeaubonnenactie wordt op verzoek van lokale ondernemers gestart met een eenvoudige webshop en online betalingen via een rekening van de Stichting.

Versneld je schulden aflossen met betaald werk als zelfstandige? Eerst is toestemming nodig van de kantonrechter.

Activiteiten uitbreiden met een tot foodtruck omgebouwde caravan? Hulp bij het opzetten van crowdfunding en Social Media.

Starten als zelfstandig pakketberzorger? Eerst een opleiding en dan geld voor het aanschaffen van een 2e hands bestelbus.

Kleinschalig ondernemen vanuit huis, biedt je de kans weer volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
Een kleine investering en een goed plan is voldoende om te kunnen starten.

Er is veel vraag naar vakmensen. Om zelfstandig te beginnen heb je gereedschap nodig en vervoer. Vaak ook een leermeester, die je helpt met het vak of de taal.

Ik heb een goed idee, maar hoe kom ik aan klanten? Welke stappen zet ik eerst? Waar moet aan denken? Ik zit met 1.000 vragen. Wie kan mij helpen met een goed plan?

Gegevens Stichting Vrienden van de Broedplaats

Aanvraag in behandeling

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

Hoofdlijnen van het beleidsplan: klik hier voor de bijlage.

Beloningsbeleid: de bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: jaarlijks wordt een verslag gepubliceerd,

Financiële verantwoording: jaarlijks wordt een verslag gepubliceerd.

Contactadres: Maatweg 2, 6871 DK  Renkum
Mail: [email protected]
Tel: 06 3016 2715